antalya eskort alanya transfer
Bugun...Uşak’ta CHP zafer hazırlığı yapıyor

Uşak'ta Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen miting sonrası büyük bir rüzgar yakalayan Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekilliği seçimi için büyük avantaj yakaladı.CHP'li yöneticiler ise 14 Mayıs seçimlerinde en az 2 milletvekilini Ankara'ya göndereceklerini ifade ettiler.

facebook-paylas
Tarih: 08-05-2023 16:36

Uşak’ta CHP zafer hazırlığı yapıyor

Uşak’ta CHP zafer hazırlığı yapıyor

Uşak'ta Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen miting sonrası büyük bir rüzgar yakalayan Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekilliği seçimi için büyük avantaj yakaladı.CHP'li yöneticiler ise 14 Mayıs seçimlerinde en az 2 milletvekilini Ankara'ya göndereceklerini ifade ettiler. 

Köy köy, mahalle mahalle çalışmalarına devam eden CHP Uşak Milletvekili Adayı İsmet Akın, ziyaretlerinde aday değil, milletvekili olarak karşılanıyor. Vatandaşların İsmet Akın'a olan yoğun ilgisinin 14 Mayıs'ta sandıklara yansıyacağı ise sürpriz olmayacak gibi gözüküyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinden olan İsmet Akın’ı, Uşak halkının benimsediği ve meclise gidecek en yakın isimlerden bir tanesi olduğu Uşak kulislerinde konuşuluyor. İsmet Akın yaptığı açıklamada göreve geldiklerinde Uşak ve Türkiye genelinde il 100 günde yapacakları projeyi hızla hayata geçireceklerini açıkladı.

İşte Cumhuriyet  Halk Partisinin ilk 100 günde yapacağı projeleri;

VERGİ ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ

• Vergi sisteminde reform yapacağız. Vergi sisteminde yapacağımız reform 5 temel ilke üzerine oturacak: “Saydam Mevzuat/ Saydam Uygulama”, “Öngörülebilir Vergi Yükü”, “Geniş Vergi Tabanı/ Vergi Yükünün Adil Dağılımı”, “Vergide Yeşil Dönüşüm”, “Özerk Gelir İdaresi.” Bu çerçevede ilk aşamada şu adımları atacağız:

• Vergide adaleti sağlayacağız: Vergi oranlarında artışa gidilmeyecek. Vergi sistemi, vergi adaleti ve rekabet eşitliğini sağlayacak şekilde düzenlenecek. Vergi tabanını genişletirken vergi yükünü adil dağıtacağız. Vergi sistemi dolaysız vergileri esas alan, dolaylı vergilerin ağırlığını azaltan bir yapıda olacak.

• Gelir Vergisi Kanunu’nu yeniden düzenleyeceğiz: Vergi tabanını genişleten, daha geniş dilim aralıklarına sahip, düşük gelir gruplarının yükünü azaltan adil bir tarife yapısı oluşturacağız.

• Ücretlilerin eğitim ve sağlık harcamalarını gelir vergisi uygulamasında indirim konusu yapmaları sağlayacağız.

• İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükünü azaltacağız.

• Katma Değer Vergisi’nde devreden KDV sorununu çözeceğiz, indirilemeyen vergi iade edilecek.

• Damga Vergisi’ni kademeli bir şekilde, zamana yayarak kaldıracağız.

• Vergiler öngörülebilir olacak.

• MTV’yi yeniden düzenleyeceğiz. Vergi sisteminde yeşil dönüşümün ilk adımı olarak halen silindir hacmi ve yaş esasına dayalı olan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni, karbondioksit emisyonu ve yaş esasına göre düzenleyeceğiz.

• Gelir İdaresi’ni yeniden yapılandıracağız: Gelir İdaresi’ni uygulamada özerk/siyasi etkilerden uzak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın performans denetimine tabi bir şekilde yeniden yapılandıracağız.

• Yatırımları teşvik eden indirimli gelir veya kurumlar vergileri uygulaması yeşil enerji kullanan işletmelere tanınacak, fosil yakıt kullanan yeni yatırımlar bir geçiş dönemini takiben zorunlu haller dışında teşviklerden yararlanamayacaktır.

• Yeşil enerji ve çevreye duyarlı teknolojilere ilişkin AR-GE faaliyetlerine ilave vergi teşvikleri verilecektir.

İŞ DÜNYASI ÖNÜNÜ GÖRECEK

 

• İş dünyası önünü görecek: Sağlık ve gıdada kendine yeterlilik için kamucu politikalar izlenecek. Bunun dışında siyaset, ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeyecek. Üretici önünü görecek.

• OSB’lerde Teknoloji Liseleri: Her OSB’de teknik eğitim veren bir Teknoloji Lisesi kurulacak. Bölgedeki üretim için ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacı karşılanacak. Bu liseler 6 yıllık ve yatılı olacak. İlk 3 yılın ardından staj dönemi başlayacak ve staj süresince öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından ödenecek. OSB’lerde kreş ve sağlık merkezlerinin bulunması zorunlu olacak.

• Arıtma tesislerinin enerji bedellerini devlet ödeyecek: Belediyelerin, özel sektörün ve Organize Sanayilerin yapmış olduğu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde tam kapasite çalışabilmeleri için, enerji bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız.

• Yeni fabrika kurulurken inşaat maliyetlerini düşüreceğiz: Her fabrika bir kaledir. Yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri kurulurken fabrika ve işyeri inşaatlarının finansmanı kolaylaştıracağız.

İşi sadece anahtar teslim fabrika binası inşa etmek olan “FABKA” ismiyle yeni bir kurum kuracağız. Bu kurum sanayiciye fabrika binasını yapıp teslim ettikten sonra bedeli 7 yıl çok düşük faizle geri ödenecek. Yatırımcı sadece makine, teçhizat ve istihdam için sermaye koyacak.

• Teknoloji ve Altyapı Bakanlığı kuracağız: Teknoloji ve altyapıyı tek bakanlık altında birleştireceğiz. Dezavantajlı bölgelerin iletişim altyapılarını geliştirecek, Türkiye genelinde internet altyapısının genişletilmesi için acil eylem planını hazırlayacağız. Güçlü internet alt yapısıyla hem uzaktan eğitime hem de e-ticarete sürat kazandıracağız.

• Bölge Ajansları kuracağız: Kalkınma ajansları yerine, yönetiminde şehrin STK temsilcilerinin de yer aldığı “Bölge Ajanslarını” kuracağız.

• Teşvik mevzuatını sadeleştirerek daha etkin hale getireceğiz.

AİLE DESTEKLERİ İSDİHTAM GARANTİSİDİR.

• Aile Destekleri Sigortası’nı (ADS) hayata geçireceğiz: Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak Aile Destekleri Sigortası Kurumu’nu kuracağız. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyini sağlayacağız. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Vatandaşlarımız devlet yardımlarını lütuf değil, hakkı olarak alacak.

• Aile Destekleri Sigortası Kurumu’nu kuracağız: Aile Destekleri sigortası, Aile Destekleri Sigortası Kurumu ile yönetilecek. Bu kurum yardımları tek elde toplayacak, disiplin altına alacak. ADS, engelli maaşları, evde bakım maaşları ve yaşlılık maaşlarına dokunmayacak, sisteme entegre edecek. Asgari ücret temel alınarak belirlenecek muhtaçlık sınırının altında geliri olan aileler ADS kapsamına alınacak. Bu kapsama alınacak ailelere verilecek destekler, ailenin muhtaçlık sınırına uzaklığına göre belirlenecek. Aile Geçim Desteği, doğrudan ev kadınına verilecek bir karta yatırılacak.

• Temel ihtiyaçlarda destekler ve ek destekler: ADS kapsamına giren ailelere elektrik, ısınma, su, gıda gibi temel ihtiyaçlarda da destekler sunulacak. Sosyal hizmetlere erişimleri güçlendirilecek. Ailede yaşlı, engelli, kadın, çocuk, genç vb. bireyler bulunmasına göre ayrıca ek destekler tanımlanacak.

• ADS kapsamındaki ailelerde gençlere kamu istihdamında öncelik sağlanacak: ADS’nin amaçlarından birisi, muhtaçlık sınırının altındaki

“Her ailede bir sigortalı” olmasıdır. Bu ailelerdeki bireyler istihdamda öncelikli olarak tanımlanacak. Yapılacak düzenleme ve uygulanacak teşviklerle istihdama katılımları sağlanacak. Bu ailelerde yaşayan gençler, kamu istihdamında öncelikli olacak. ADS kapsamına giren ailelerin çocuklarına eğitim ve yurt desteği sunulacak. Sağlık, beslenme, kreş desteklerinin yanında ücretsiz internet ve bilgisayar gibi eğitim araçları desteği de olacak. Mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitim sorunları da ADS kapsamında çözülecek.

• Tek yaşayan bireyler de ADS’den yararlanabilecek: Yoksul olup tek başına yaşayan bireylerin de ADS’den yararlanmaları sağlanacak.

ÖZ VATANDAŞ SOSYAL HALARINI KULLANAN TAM VATANDAŞ

• Güvenceli istihdam ve günlük sigorta uygulamaları: Sokak ekonomisinden geçinen Romanların güvenceli istihdama kavuşturulmaları için günlük sigorta benzeri uygulama ve teşvikler devreye sokulacak.

• Yoksulluk sınırı altındaki Roman aileler de ADS kapsamında olacak: Roman aileler desteklenecek: Yoksulluk sınırının altında kalan Roman aileleri Aile Destekleri Sigortası kapsamına alınacak. Aile Destekleri Sigortası kapsamında verilecek desteklerden yararlanacak. Bu aileler, eğitimden, gıdaya, elektrik ve doğalgazdan suya kadar bir dizi temel ihtiyaçları için desteklenecekler.

• Roman kadınlar için meslek edindirme politikaları: Roman kadınlarayönelik istihdam garantili meslek edindirme politikaları geliştirilecek.Aile içi şiddetle mücadele kapsamında Roman kadınların korunması ve güçlendirilmesi için yerel yönetim ve kamu tarafından gerekli çalışmalar yasalara uygun olarak yapılacak. Mahallelere açılacak toplum merkezlerinde aile danışmanı, psikolog ve pedagog gibi uzmanlar olacak.

• Roman çocukların eğitime erişimi için özel politikalar: Özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitime erişemeyen grupların başında gelen Roman çocukların eğitime erişimi ve eğitimden kopuşların önüne geçebilmek için özel politikalar hayata geçirilecek. Eğitimini aksatmayan

Roman çocuklarına burs desteği verilecek. Dijital eşitsizliğin ortadan kaldırılması için Roman çocuklarına, ücretsiz internet ve bilgisayar dahil, ders materyallerine erişimlerine yönelik kapsamlı destekler sunulacak.

HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR SAĞLIK HİZMETİ

• Sağlık hakkı temel hak olarak kabul ederek herkes için ücretsiz, her yerde ve her zaman erişilebilir hale getireceğiz.

• Sağlıkta şiddeti bitirecek kapsamlı bir yasal düzenlemeyle, sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlayacağız.

• Ödeyecek durumda olmayan her yurttaşımızın Genel Sağlık Sigortası prim borcunu sileceğiz.

• Her öğrencimizi ilkokul, ortaokul ve liseye başlarken Halk Sağlığı Merkezlerinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçireceğiz.

• Artmakta olan çocuk yoksulluğunun etkisini okullarda sağlıklı beslenme programları yaparak azaltacağız.

• Rant yatırımı, verimsizlik ve israf projesine dönüşen şehir hastanelerini, kamunun üzerinde yük olmaktan çıkaracağız.

• Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeniden açacağız.

• Askeri hastaneleri ve sağlık tesislerini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeniden kazandıracağız.

• Evlilik öncesi sağlıkla ilgili taramaların tamamını ücretsiz olarak yapacağız.

• KHK ile görevlerine son verilmiş ancak haklarında dava açılmamış ve göreve iade edilmelerinde yasal olarak hiçbir engel olmayan tüm sağlık çalışanlarını görevlerine iade edeceğiz.

TÜM MUHTARLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

• Muhtarlık Kanunu’nu çıkaracağız: Muhtarlarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde dağınık halde bulunan düzenlemeleri bir araya getireceğiz.

• Muhtarlık seçimlerinde resimli, birleşik oy pusulaları kullanılacak.

• Her muhtara bir yardımcı ve Muhtarlık Bütçesi vereceğiz: Mahalle sınırları içerisinde toplanan emlak vergilerinden en az yüzde 1’lik payın muhtarlıklara ayrılmasını sağlayacağız. Belli bir nüfusu aşan mahallelerde muhtarlara büro personeli görevlendirme olanağı sağlayacağız. Bu personelin ödemeleri ilgili belediye tarafından karşılanacak.

• Muhtarın sesini duyuracak Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması sağlayacağız.

• Belediyelerin muhtarlarla işbirliği içinde çalışmasını sağlayacağız:

Belediyeler bünyesinde Muhtarlar Danışma Kurulu oluşturacağız.

• Muhtarlar karar alma mekanizmalarına katılacak: Yerel yönetimlerin mahalleleri etkileyecek her türlü düzenlemesinde muhtarlıklardan görüş alınacak. Muhtarlar seçecekleri temsilciler aracılığıyla Belediye Meclislerinde tarafsız üye olarak yer alacak, mahalleleri ilgilendiren konularda görüş bildirebilecek. Mahalleyi ilgilendiren imar ve benzeri  konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılabilecekler. Alınacak kararlarda muhtarların şerhinin bulunması halinde, bu şerh mutlaka karara yazılacak.

• Muhtara ödenen para ödenek değil maaş olacak: İzin ve tatil dönemlerinde muhtarların parası kesilmeyecek.

• Muhtarlar sosyal yardımların dağıtılmasında etkin olacak: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi yardım sağlayan kurumlarda muhtarlarımızın yetkili biçimde görev almasını sağlayacağız.

• Muhtar Evleri inşa edilecek: Muhtarlıkların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, gerekli donanım ve kullanım giderlerinin kanuni görev olarak ilgili belediyelerce üstlenileceği Muhtar Evleri inşa edilecek.

İKİNCİ YÜZYILINDA CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ

• Helalleşeceğiz, barışacağız, kucaklaşacağız! Kimsenin ahı yerde kalmayacak.

• İkinci yüzyılında Cumhuriyetimizi birinci sınıf demokrasiyle taçlandıracağız.

• “İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlükler Kurumunu” kuracağız

• Fikrini söyledi diye kimseye soruşturma açılmayacak.

• Barış Akademisyenleri işinin başına dönecek.

• Sorulamayacak Sorular Kanununu çıkaracağız: İnsan haklarını ihlal eden her soru, kanunla yasaklanacak.

• Devlet şeffaf olacak, vatandaşına hesap verecek: Millet devleti denetleyecek.

• Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak.

‘MAZOTUMA DOKUNMA’ NAKLİYECİLER İÇİN YAPACAKLARIMIZ

• Nakliyecinin mazotu ucuz olacak: Belirli şartları sağlayan taşımacıların kullandığı mazot için destek vereceğiz, paralı otoyol ve köprülerden geçiş ücretlerini makul seviyelere çekeceğiz.

• TIR plakalarını sınırlayacağız: TIR plakalarını taksi plakaları gibi tahdide tabii hale getireceğiz.

• Asgari fiyat belli olacak: Araçların yıpranma payı, akaryakıt maliyeti, şoför maliyeti gibi etkenler hesaplanarak, kilometre başına asgari fiyat belirlenmesi uygulamasını başlatacağız.

• Çağın gereklerine uygun bir mevzuat: Taşıma Yönetmeliğini ve Karayolları Taşıma Kanununu, çağın gerekliliklerine ve yeşil ekonomiye uygun hale getireceğiz.

• Fahiş araç muayene ücretlerini indireceğiz: Fahiş derecede yüksek ücret tarifeleriyle vatandaşları mağdur eden araç muayene istasyonlarındaki tüm ücretleri makul seviyelere çekeceğiz.

• Ülke dışında işçi statüsünde yaşayan vatandaşlarımıza on yılda bir gümrük vergisinden muaf araç getirme hakkı vereceğiz.

SARAYDA ŞATAFATA SON

Göreve gelir gelmez derhal kapsamlı bir israf genelgesi çıkaracağız. Bu genelgede şu hususları düzenleyeceğiz:

• Pahalı ve gereksiz kamu hizmet binası kiralamalarından vazgeçeceğiz. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak. İhtiyaç dışı kamu binalarının satışını gerçekleştireceğiz.

• Kamuda makam odaları için standart belirleyerek, gösterişin önüne geçeceğiz.

• Yurtdışı teşkilatları yeniden yapılandıracağız. Gereksiz yurtdışı kadroları iptal edeceğiz. Kamuda çok sayıda kurumdan maaş alma uygulamasına son vereceğiz.

• Kamuda araç saltanatına son vereceğiz. Makam araçlarını Bakan ve Müsteşarla sınırlayacağız. Çakarlı araç kullanımını sadece Ambulans ve Güvenlik araçlarıyla sınırlayacağız.

• Yurtiçinden döviz cinsinden borçlanmaya son vereceğiz.

• Döviz garantili işleri ivedilikle ve hakkaniyet ölçüsüyle Türk Lirası’na çevireceğiz.

• Kamu-Özel İşbirliği Projelerini mercek altına alacağız. İşletme haklarını inceleyeceğiz. Bu projeleri yapanlara, gerçek masrafını ve adil bir kâr önereceğiz. Kabul etmezlerse, projenin işletme haklarını, hukuka ve adalete uygun olarak geri alacağız.

• Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şeffaf olacağız… Bütün kamu ihalelerini canlı yayınlayacağız.

• Saray’daki şatafata son vereceğiz.

• Cumhurbaşkanlığı’nı Çankaya Köşküne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki diğer sarayları, kamunun kullanımına açacağız.

• Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

• Kamu mali yönetimini ve bütçe birliğini bozan uygulamalara son vereceğiz.  Varlık Fonu dahil paralel hazineye dönüşen tüm Fonları, bütçe kapsamına dahil edeceğiz.

• “Düyunu Umumiye”yi çağrıştıran Borçlar Genel Müdürlüğü’nü kapatacağız.

• Kanal İstanbul gibi rant ve israf projelerini çöpe atacağız.

SANAT VE SANATÇIYA ÖZGÜRLÜK

• Anayasanın 64. Maddesine işlerlik kazandırarak, kültür hakkını temel hak olarak kabul edeceğiz.

• Kültür Bakanlığı’nı Turizmden ayrıştırarak sanatın hiçbir dalını ötelemeden, bakanlık bütçesini garanti altına alacağız.

• Kültür ve sanat alanında yeniden mali ve idari özerklik sağlayacağız. Kültür ve sanatın tektipleşmesine izin vermeyeceğiz.

• Sanatçının ekonomik ve sosyal konumunun güçlendirilmesi ve statülerinin verilmesini sağlayarak; sağlık, emeklilik, işsizlik türünden sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alacağız.

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Özel Kopyalama Harcı Fonu’nda toplanan paradan, sadece sanatçılarımızın ve kültür emekçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız.

• Sanatçı gelirlerinin vergilendirilmesini ticari kurumlardan ayrıştırarak yeni vergi düzenlemeleriyle stopaj oranlarını düşüreceğiz.

• Kültür endüstrilerinde yaratıcı ekonomiyi destekleyerek geliştireceğiz. Doğrudan teşviklerin yanı sıra vergi kolaylığı sağlayacağız.

• Telif haklarının ihlal ve korsandan korunması için her türlü yasal, idari, ekonomik ve cezai tedbirler alacağız.

• Sanat eğitimini ikincil konumdan kurtararak, ilkokuldan yükseköğrenime yeniden planlayacağız.

• Bakanlık bünyesinde yeni genel müdürlükler kuracağız. (sinema genel müdürlüğü… vs)

• Kültürel mirasımıza sahip çıkarken kamuya ait müze ve ören yerler için özel uzmanlar yetiştirip formasyonla desteklenen bir görev haline getireceğiz

KOBİLERE NEFES ALDIRACAĞIZ

• Şirketlerin KDV alacaklarını gecikmeden ödeyeceğiz: Şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları süratle ödeyeceğiz.

• Finansman seçeneklerini genişleteceğiz.

• KOBİ’lerin kullandığı kredilerden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini sıfırlayacağız.

• Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalar için özel kredi ve vergi desteği sağlayacağız.

• Kamu İhale Sistemini KOBİ’lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştireceğiz.

• KOBİ’lerin devletten alacaklarını ödeyeceğiz: Devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödeyeceğiz.

• KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini destekleyeceğiz.

• Teşvik sistemini bölgesel ve sektörel faktörleri göz önünde bulundurarak yeniden düzenleyeceğiz.

• OSB’lerde KOBİ’ler için enerjiyi özel olarak fiyatlandıracağız.

• Bilişim altyapısında bölgesel farkları gidereceğiz.

• KOBİ’lere vergi indirimi teşviki vereceğiz: Salgın ve ekonomik buhran dönemi öncesinde vergi sorumluluğunu yerine getirmiş KOBİ’leri zor zamanlarında ödüllendireceğiz.

• Kara liste bir defaya mahsus silinecek: Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle kara listede yer alan KOBİ’ler, bir defaya mahsus kara listeden çıkartılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılacak.

• Deri üreticilerinin ihracatta karşılaştıkları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemesini kaldıracağız.

 

GENÇLER BİZ SİZE GÜZEL BİR GELECEK VAADEDİYORUZ

Gençler:

• Gençlerin siyasette bir özne olarak kabul edilmesini sağlayarak politikalarımızı gençlerle birlikte, katılımcılık esasına dayanarak uygulayacağız: Gençlerin örgütlenmesinin ve eleştirilerinin önündeki engelleri ve baskıları ortadan kaldıracağız.

• Sansür yasasını yürürlükten kaldıracağız. Gençler iktidarı özgürce eleştirebilecek ve biz de bu eleştirilerden dersler çıkaracağız.

• İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir haftada yürürlüğe koyacağız.

• Eğitim sistemini baştan aşağı değiştireceğiz. Uzman görüşlerini, öğretmen ve öğrencilerin fikirlerini dikkate alarak bilimsel ve parasız bir eğitim sistemi kuracağız.

• İktidarımızın ilk 1 yılında yurt sorununu çözeceğiz. Tüm üniversite öğrencileri, en fazla üç kişilik odalarda internet, su ve beslenme sorunu yaşamaksızın güvenli devlet yurtlarında kalabilecekler.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tüm çalışanların yaş ortalamasını düşüreceğiz.

• Beyin göçünü tersine çevireceğiz: Bu sorunu kapsamlı bir şekilde ele alarak gençlerin kalmak isteyecekleri bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Gençlerin nitelikli ve erişilebilir bir eğitim, evrensel standartlarda özgürlükler ve güvenceli istihdam sorunlarını çözeceğiz. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri inceleyerek yüksek yetenek inşası programını hayata geçireceğiz.

• “Genç İstihdamı Atılımını” başlatacağız: Gençlerin kamuda staj olanaklarını artıracak, özel sektördeki ücretli staj imkânlarının da genişlemesi  için teşvik uygulayacağız.

• Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili teknoloji liseleri açacağız. Bu liselerde yatılı ve altı yıl süreyle öğrenim görülecek, dördüncü yıldan itibaren yapılacak ücretli stajların primlerini devlet olarak biz karşılayacağız.

• Gençlik Garantisi Programını hayata geçireceğiz: 30 yaş altı yükseköğretim mezunu gençlere, bu kapsamda istihdam, ücretli staj, eğitime devam ya da işsizlik desteği seçenekleri sunacağız.

GÜÇ SENDE, SENİN ELİNDE!

• Yeni mezunların ilk işe girişlerinde iki yıl süreyle vergi ve prim ödemelerini devlet olarak biz karşılayacağız.

• “Doğduğun Yerde Doy” projesini başlatacağız: Bu projeyle köylerine dönen gençlere hayvancılık ve tarım alanında kuracakları işletmeler ve kooperatifler için geri ödemesiz destek vereceğiz. Bu işletmelerden 3 yıl süreyle vergi almayacağız.

• Tarım alanında çalışan gençlerin SGK primlerini devlet olarak biz karşılayacağız.

• YÖK’ü kaldıracağız. Üniversitelerin mali, idari ve bilimsel özerkliğini sağlayacağız; rektörlük seçimlerini getireceğiz.

• Gençler, sigorta kapsamında olduğu aile bireylerinin vefatı halinde ilk sigortalı işgününe kadar sigorta hizmetinden yararlanmaya devam edecek.

• Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV’yi kaldıracağız.

• İlk internet aboneliklerinden vergi almayacağız. Gençler internete indirimli paketlere ulaşacak.

• Gençlere pasaport ücretsiz olacak; yurt dışına çıkışta harç ödemeyecekler.

• Üniversiteli gençlere kültür-sanat etkinliklerine katılmaları için, içine belli miktarda para yüklenmiş kart vereceğiz.

• Torpilin kaynağı olan kamuda mülakatla işe alımı kaldıracağız. Zorunlu hallerde mülakat ancak kamerayla yapılacak.

• Gençler, ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecekler.

EV İŞÇİLERİ İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞ

• İş Kanunu kapsamına alacağız: Ev hizmetlerinde çalışanları emekçileri İş Kanunu kapsamına alacağız. Çalışma koşullarını düzenleyen ayrı bir mevzuat hazırlayacağız.

• Ev işçileri istisnasız sigortalı olacak: Sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına bakılmaksızın, bütün ev işçileri 5510 Sayılı Kanunda sigortalı sayılanlar içinde yer almasını sağlayacağız.

• Ev işçilerinin örgütlenmeleri önündeki engelleri kaldıracağız.

• İş güvenliği için tüm tedbirler alınacak: İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için ev iş yerlerinde, önleyici tedbirleri zorunlu tutacağız. İşçi sağlığı ve güvenliği risklerini düzenlemek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda gerekli  düzenlemeleri yapacağız.

• ILO Sözleşmesini imzalayacağız: ILO’nun 189 No’lu “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesini mecliste yasal güvence altına alacağız.

İKTİDARIN KADERİNE TERK ETTİĞİ ESNAFIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

• Esnaflarımızın yaşadığı sorun ve sıkıntıları tek elden çözmek, esnaf ve sanatkârımıza yönelik yeni ve kapsayıcı politikalar üretmek amacıyla ilk iş olarak esnaf bakanlığını kuracağız. Esnaflarımız kendilerini ilgilendiren konularda tek bir muhatap bulacaktır.

• Pandemi nedeniyle oluşan zararını ispatlayan küçük işletmelerin zararı vergileri üzerinden tazmin edilecek, Mart 2020-Haziran 2021 arasında ödenmiş fatura bedelleri esnafa geri iade edilecektir.

• Salgın sürecinde esnaflarımıza verilen kredilerin faizleri silinecek ve kalan anaparayı uygun vadede ödemesini sağlayacağız.

• Esnaflarımızın Tüm BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini de sileceğiz.

• “Esnaf Destekleri Sigortası” hayata geçirilecektir. Böylelikle esnaflarımız salgın sürecinde olduğu gibi olağanüstü koşullarda gelir kaybının yüzde 8’ini bu fondan destek olarak alabilecektir. Ayrıca zorunlu olarak iş yerini kapatması durumunda fatura ve kira desteği de yine fon aracılığıyla esnafımıza sunulacaktır.

• Küçük esnafın korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlerle ilgili yasal düzenleme yapılacaktır. Böylelikle zincir marketler karşısında esnaflarımızın yaşadığı mağduriyete son verilecektir.

• Esnafımızın emekli olabilmesi için en son 2000-2008 arası için tanınan geriye doğru borçlanma hakkını tanıyacağız ve en düşük BAĞ-KUR emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz.

• Esnafın sosyal güvenlik prim borçlarını taksitlendirecek, işyerlerinin kapalı kaldıkları dönemlere ait olan sosyal güvenlik primlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla merkezi devlet bütçesinden karşılanmasını sağlayacağız.

• Döviz kuru ve girdi maliyetlerinin artışına karşı küçük esnafımızı koruyacağız. Esnafımızın artan girdi maliyetlerinin belirli bir kısmını devlet eli ile sübvanse edilmesini sağlayacağız.

• Esnaf ve sanatkârlarımızın da tıpkı 4A’lılar gibi hastalık ve ayaklı tedavi gördüğü süreçleri kapsayan geçici iş görmezlik ödeneği alabilmesi sağlayacağız.

• Esnaf kiralarından stopajı tamamen kaldıracağız.

• Nakliye esnafının faizsiz KOSGEB kredilerinden yararlanmasının önünü açacağız.

• KOSGEB listelerinde yer almayan kahvehane, çay ocağı, internet kafe ve emlakçı esnafının KOSGEB desteklerinden yararlanabilmelerini sağlayacağız.

ENGELLİLER MUHTAÇ DEĞİL EŞ ORTAKTIR.ENGELLİLER İÇİN YAPACAKLARIMIZ

• Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız: İktidarın ihmali yüzünden kamuda biriken engelli atamalarını hızla gerçekleştireceğiz.

• Engellilerin emeklilikteki sorunlarını çözeceğiz: Emeklilik hakkı kazanan engellilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması keyfiliğini ortadan kaldıracağız.

• Aylık ve yardımlarda engellinin kendi geliri esas olacak: Engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını belirlerken, engellinin hane içinde fert başına düşen gelirini değil, kendi gelir durumunu esas alacağız.

• Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların emeklilik hakkı güvencede olacak: Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların sayısını arttıracağız, emeklilik haklarını güvence altına alacağız.

• Adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliğini hayata geçireceğiz: Her kamu kuruluşuna başvuruda istenilen farklı sağlık kurulu raporu taleplerini sonlandıracağız.

• Engelliler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak: Engellilerin sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tüm tıbbi malzeme ve ihtiyaçları ücretsiz karşılayacağız.

• Otomobil, telefon, bilgisayarda ÖTV almayacağız: Engellilerin sosyal hayatta var olabilmelerini mümkün kılan otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız.

• Tıbbi cihaz ve ilaç üretimini stratejik sektör olarak kabul edeceğiz: Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşları teşvik edeceğiz.

• Erken tanı ve müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz: Otizmli ve Down Sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz.

• Engellilerin eğitimindeki sorunları çözeceğiz: Engellilerin eğitim kuruluşlarına kabullerinde ortaya çıkan sorunları net yasal düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. İşitme ve görme engellilerin, üniversiteler dahil, eğitimin her kademesinde rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız. Engellilerin uzaktan eğitim altyapısından eşit şekilde yararlanmaları için gereken düzenlemeleri yapacağız.

• Engelli dostu bir anlayış: Mevcut yerel iktidarımızda ve yakın gelecekteki genel iktidarımızda erişilebilirlik sorunlarını Evrensel Tasarım İlkeleri çerçevesinde çözeceğiz. Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerini, eğitim kurumlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu haline getireceğiz.

• Engelliler için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız: Ülkemizin iç mevzuatını,

BM Engelli Hakları Komitesi’nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceğiz. Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı Ayrımcılıkla Mücadele Yasasını çıkaracağız. Ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz.

• Engelli hizmetlerini tek çatı altında toplayacağız: Kamuda engellilere yönelik hizmetlerdeki dağınıklığı gidereceğiz. Tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacağız.

ENERJi SEKTÖRÜNDE YAPACAKLARIMIZ

• Türkiye’nin “Yeşil Mutabakat Yol Haritasını” oluşturacağız: Türkiye’ye özgü Yeşil Mutabakatı biz hazırlayacağız. Türkiye’nin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, yeşil ekonomi eksenli politikalar oluşturacağız. Enerjide yeşil dönüşümü sağlayacağız.

• Yedi bölgede kuracağımız Enerji Kooperatifleriyle vatandaşlarımız enerjide söz sahibi olacak: Enerji kooperatiflerinin önündeki mevzuat engellerini kaldıracağız.

• TEİAŞ’ı özelleştirme kapsamından çıkaracağız.

• Güneş Teknoloji Sektörü yeniden yapılandıracağız. TÜRKİYE RÜZGÂR VE GÜNEŞ TEKNOLOJİ OFİSİ kuracağız.

• İklim değişikliği sebebiyle üretim yapamayan, çalışması durumunda ekosisteme zarar veren, yerel tarımı engelleyen hidroelektrik santralleri kapatacağız.

• Yerli doğalgazdan gübre üretimine başlayacağız.

• Vatandaşımızı fatura yükünden kurtarmak için kış aylarında elektrik faturalarında KDV’yi indireceğiz: Faturalarda birim fiyat üzerinden

alınan %18 KDV’yi %1’e indireceğiz. Kayıp kaçak ve sayaç okuma maliyetlerini tüketiciye yansıtmayacağız. Doğalgaz faturalarında KDV ve ÖTV’yi kaldıracağız.

• 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yakacak yardımı vereceğiz: Emeklilik  veya yaşlılık aylığı alanlar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğuna karar verilen 65 yaş üstü vatandaşlara Ekim ayından Mart ayına kadar yakacak yardımı yapacağız. İhtiyaç sahiplerinin devletten aldığı Elektrik Tüketim Desteği’ni yüzde 50 oranında artıracağız.

• Yenilenebilir enerji için YEKDES adında yeni bir destekleme mekanizması kuracağız: İthal teknolojiye dayanan ve beton ekonomisinin bir parçasına dönüşen YEKDEM yerine, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Sistemi YEKDES’i kuracağız. Yerli teknolojiye yatırım yapacağız.

• Elektrik borçlarının faizini sileceğiz: Tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçları ile sanayicinin ve esnafın elektrik borçlarının faizlerini sileceğiz.

• Elektrikli ve hibrit otomobillerde KDV ve ÖTV’yi sıfırlayacağız.

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLARI KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ

Eğitim Çalışanları…

• Öğretmenlik mesleğini yeniden hak ettiği saygınlığa ulaştıracağız.

• Öğretmen alımlarında sözlü sınavı kaldıracağız.

• Öğretmen Performans Sistemini kaldırarak, mesleki eğitimleri yaygınlaştıracağız.

• Öğretmen maaşlarını iyileştireceğiz: Bütün öğretmenleri kadrolu atayacağız.

Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlerin eğitim-öğretim tazminatlarını da artıracağız. Ek ders ücretini iki katına çıkaracağız.

• Öğretmenlerin aile bütünlüğünü her koşulda sağlayacağız.

• Öğretmen Liselerini yeniden açacak, sadece öğretmen yetiştiren üniversiteler kuracağız: Bunun yanında öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmalarını da teşvik edeceğiz.

• Yönetici atamaları liyakate dayalı olacak: Okullarda yönetici atamaları yazılı sınav esasına dayalı olarak yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında da, liyakate dayalı atama sistemini esas alacağız. Bu kapsamda tüm yönetici atamaları yazılı sınav sonuçlarına dayalı olarak yapılacak. Yönetim alanında yüksek lisans ve doktorası olanlara ek puan verilecek.

• Teftiş sistemini yeniden yapılandıracağız: Yerle bir edilen teftiş sistemini yeniden yapılandıracağız, yandaşlık sistemine son vereceğiz.

• Eğitim öğretime hazırlık ödeneğini tüm eğitim çalışanlarına vereceğiz.

• Okulların açık olduğu günlerde toplu taşıma araçları tüm eğitim çalışanlarına ücretsiz olacak.

Yükseköğretimde…

• Yükseköğretimi, eğitim-öğretim eşitliği ilkesi doğrultusunda yeniden yapılandıracağız.

• Tüm ÖSYM sınavlarında giriş ücretini kaldıracağız.

• Yükseköğretim Kanunu yeniden düzenlenecektir. YÖK kaldırılacak, yerine Üniversiteler Planlama ve Eşgüdüm Kurulu (ÜPEK) kurulacaktır; üniversiteler üzerindeki merkeziyetçi yapı kalkacak; siyasi otoritenin üniversitelerin özerkliğine müdahale etmesi engellenecektir.

• Rektörler ve dekanlar seçimle göreve gelecek.

• Üniversitelerin bütçe payı ihtiyaca göre yükseltilecek. Üniversitelere mali ve idari özerklik sağlayacağız.

• Öğretim elemanlarının ve idari personelin maaşlarında iyileştirme yapılacaktır.

• Doktor öğretim üyelerinin özlük hakları korunacaktır.

• Yeni bir eğitim sistemi kuracağız: Türkiye’nin geleceği için, çocuklarımıza ve gençlerimize Yüksek Yetenek İnşası sağlayacak bir eğitim sistemini paydaşlarla istişare ederek oluşturacağız. Eğitim sisteminde reformlarımızı çağdaş, bilimsel ve laik eğitim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın üstün yararı olacak. Eğitim parasız olacak, çocuklarımıza eşit olanaklar sunacağız. Okullar arasındaki nicelik ve nitelik farkını en aza indireceğiz.

• Zorunlu eğitim-öğretim yaş çağında olan tüm çocuklarımızın okullaşması sağlayacağız: Okullaşamayan yaklaşık 2 milyon öğrencinin okula kavuşması sağlayacağız.

• Öğrenim masraflarını azaltacağız: İhtiyaç sahibi öğrencilerin kitapları ile kırtasiye, çanta, kıyafet ve hatta servis ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak. Okulların açık olduğu tarihlerde toplu taşıma araçları tüm öğrencilere ücretsiz olacak.

Öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri amacıyla su ve öğle yemekleri ücretsiz olarak MEB tarafından karşılanacak. Tüm eğitim-öğretim kademelerinde okul bütçeleri oluşturulacak. Okullara öğrenci başına kaynak aktarılacak. Her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para toplanmayacak. Yoksul öğrencilerimizin annelerine, OKUL KART sistemi ile aylık eğitim desteği verilecek.

• Eğitime ayrılan kaynağı AB seviyesine çıkaracağız: Eğitime ayrılan kaynağı AB ülkeleri seviyesine çıkaracağız. Yatırım bütçesini artıracağız. 52 bin okulun tamamına güvenlik ve temizlik görevlileri MEB tarafından kadrolu olarak atanacak.

• Okulların imkanlarını ve eğitime ulaşım olanaklarını artıracağız: Tüm okullara kapalı spor salonu ve kütüphane yapacağız. Taşımalı eğitim uygulamasına son vererek kapatılan köy okullarını yeniden açacağız. Tüm eğitim kademelerinde

tam gün eğitime geçeceğiz. Çocuklar sabah okula akşam eve yetişmek için koşturmayacak. Birleştirilmiş sınıf uygulamasına son vereceğiz.

• Yurt sorununu bir yılda çözeceğiz: Tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yetecek kadar yurt yapacağız. Yurt sorununu iktidarımızın ilk yılında çözülmüş olacağız.

• Zorunlu eğitim 1+5+3+3 şeklinde uygulanacak: İlkokula başlama yaşı karmaşası ortadan kaldırılarak, 72 ay olacak. Ortaokul altıncı sınıftan itibaren etkin bir ölçme değerlendirme sistemi ve öğrenci yönlendirme sistemiyle çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istediği lise türüne yönlendirilmesini ve geçişini sağlayacağız.

• Okul öncesi eğitim parasız ve zorunlu olacak: Çocuklarımız doğduğu andan itibaren eğitim kapsamına alınacak. Her doğan çocuk için eğitim yardımı yapılacak.

Erken Çocukluk Merkezleri (0-3 yaş) yaygınlaştırılacak. Okul öncesi eğitim parasız ve zorunlu hale getirilecek. Bulunduğu yerde devlete ait okul öncesi eğitim olanağı bulamayan ailelere aylık maddi yardım yapılacak.

• Yatılı Bölge Okulları ve Pansiyonlu Liseler yaygınlaştırılacak: Eğitime erişim sorunlarının yaşandığı bölgelerde, merkezi Yatılı Bölge Ortaokulları ve Pansiyonlu Liseler yaygınlaştırılacak.

• Eğitim ve istihdam arasındaki bağlantıyı yeniden inşa edeceğiz: Mesleki eğitimin, meslek içi eğitimler ve yeni beceri kazandırma uygulamalarıyla yaşam boyu sürmesi sağlayacağız. Gençler kendilerini çağın gerekleri çerçevesinde geliştirebilecek.

• Tüm OSB’lerde iş garantili Teknoloji Liseleri kuracağız: Tüm Organize Sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri açacağız. Bu okullar MEB-OSB işbirliğiyle yönetilecek. Altı yıllık bir öğrenim süresine sahip olacak bu liselerin dördüncü yılından itibaren öğrenciler, ilgili Organize Sanayi Bölgelerinde ücretli staj yapacaklar. Bu staj sürelerinin emekliliğe sayılmasını sağlayacağız. Teknoloji Liselerinden mezun olan gençler, meslekleriyle ilgili alanlarda üniversite eğitimi almak istediklerinde puan avantajına sahip olacaklar. Kalkınma stratejilerimiz açısından önceliği olan mekatronik, biyo-teknoloji, tarım ve diğer sektörler için de benzer özellikte liseleri vakit geçirmeden kuracağız.

• Okul kazalarına karşı tüm okullar “Güvenli Okul Projesi” kapsamına alınacak.

• Engelli çocuklarımız okullarla buluşturulacak: Tüm engel gruplarına uygun okullar inşa edilecek.

• Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerimize gerekli eğitim imkanlarını sağlayacağız: Bu öğrencilerimiz, objektif ölçütlerle tespit edilecek. Okul dışı eğitim olanakları ve burs sağlanacak.

ÇOCUKLAR İÇİN YAPACAKLARIMIZ

• Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömürüsüne karşı her türlü tedbiri alacağız: Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’’nin (Lanzorete Sözleşmesi) yükümlülüklerine uyacağız.

• Çocuk Koruma Kanunu’nu yeniden düzenleyeceğiz: Çocuk Koruma Kanunu’nu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak yeniden düzenleyeceğiz.

• Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın-erkek eşitliği derslerini koyacağız.

• Kız çocuklarının laik, çağdaş, bilimsel eğitim hakkını güvence altına alacağız ve bu hakka erişimin önündeki tüm engelleri kaldıracağız: 4+4+4 eğitim sistemine ve

taşımalı eğitime son vereceğiz. Köy okullarını yeniden açacağız. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının gezici okullarla, yerinde eğitim almasını sağlayacağız.

• Çocuk işçiliğini engelleyeceğiz.

• Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan ve dilendirilen tüm çocukları kurumsal koruma altına alacağız.

• Yetiştirme yurdundan ayrılmak zorunda kalanlara kamuda istihdam olanağı sağlayacağız: 18 yaşına geldiğinde yetiştirme yurdundan ayrılmak zorunda kalan kimsesiz çocuklar arasından arzu edenlere kamuda istihdam olanağı sağlayacağız.

• Koruyucu ailelik ve evlat edinme uygulamalarını yaygınlaştıracağız: Ayrıca Çocuk İzlem Merkezleri’ni yaygınlaştıracak ve etkinleştireceğiz.

• Çocuk hastanelerini yaygınlaştıracağız: Temel sağlık hizmetleri, her çocuk için tümüyle ücretsiz olacak.

• Bebeklerin en az bir yıl boyunca anne sütü ile beslenmelerini teşvik edeceğiz.

• Şiddetin bir eğitim aracı olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz.

• Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz.

• Suça itilen çocukları topluma yeniden kazandıracağız: Çocukların adli vakalara karıştığı durumlarda çocuk haklarının korunmasını yasal güvence altına alacağız.

Adli olaylara karışan çocuklara sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve hukukçulardan oluşan bir ekip tarafından destek sağlayacağız. Suça itilen çocukların cezalandırılmalarını değil, eğitilerek topluma yeniden kazandırılmalarını hedefleyeceğiz.

Çocuk Mahkemelerini ve yargılama süreçlerini bu amaca hizmet edecek şekilde yeniden yapılandıracak, suç tipine bakılmaksızın tüm çocukların yargılanmasının bu mahkemelerce yapılmasını sağlayacağız. Yargıtay’da çocuklarla ilgili davaları inceleyecek ayrı bir daire kuracağız.

• Ücretsiz, nitelikli erken çocukluk eğitimi hizmetleri verilmesi için kreş/gündüz bakımevi açma politikamızı yaygınlaştıracağız.

• Ebeveynlerini kaybetmiş veya ebeveynleri cezaevinde olan ve korumasız kalan çocuklara yönelik sürekli veya geçici koruma modelleri geliştireceğiz.

KADINLARIN EŞİT ,TOK,ÖZGÜR VE GÜVENDE OLDUĞU BİR TÜRKİYE YARATACAĞIZ.

Yeni evlenecekler için:

• Yeni evli çiftlerin ilk satın alacağı evde KDV’yi yarıya düşüreceğiz.

• Evlenen çiftlere ihtiyaçları halinde, belli bir üst limit çerçevesinde ilk altı ay kira desteği vereceğiz.

• Evlilik öncesi ücretsiz SMA taraması yapacağız. SMA genetik kaynaklı bir hastalıktır. Evlenecek çiftlerin önceden SMA hastalığına neden olan genlere sahip olup olmadıklarına bakılarak yeni doğacak çocuklarda bu hastalığın önlenmesini sağlayacağız.

• Ebeveynler için çocuk iznini yeniden düzenleyeceğiz: Babalık izninin süresini uzatacağız.

• Kreşlerin ve sığınma evlerinin sayısını artıracağız.

• Evlilik öncesi bütün sağlık taramalarının ücretsiz olarak yaptırılmasını sağlayacağız.

KADINLAR İÇİN YAPACAKLARIMIZ

• İstanbul Sözleşmesi’ni 24 saat içinde yeniden yürürlüğe koyacağız.

• Kadın Bakanlığı kuracağız.

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü resmi tatil olacak.

• Annelik hali nedeniyle kadınlar iş ve ücret kaybı yaşamayacak. Çocuk sahibi olmak için işten ayrılan kadınların yeniden işe dönmesi halinde işverene vergi teşviki uygulayacağız.

• HPV aşısı ücretsiz olacak: 12 yaşından itibaren kız çocuklarının ve genç kadınların sağlık, bakım, hijyen konusunda en büyük güvencesi devlet olacak. Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı ücretsiz olacak.

• Engelliye bakan kadınlar ve tarım emekçisi kadınlar sigortalanacak. Sosyal Güvenlik Primi devlet tarafından ödenecek olan bu kadınlar, emeklilik hakkına sahip olabilecek.

• Kamuda kadın yönetici kotası getireceğiz: Kamuda çalışan kadın yönetici sayısını iki yılda ikiye katlayacağız. Özel sektörde yüzde 35 kadın kotasını tutturanlar teşvik alacak, yüzde 35’ten yüzde 50’ye kadar teşvikler aşamalı olarak yükseltilecek.

• Kadınlar için adil bir çalışma hayatı kuracağız: Kadınların meslek sahibi olması, güvenceli çalışması, eşit işe eşit ücret alması, iş-özel yaşam dengesinin kurulması için uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağız.

• Kadın istihdamı artacak: Kadınlar için esnek, güvencesiz, ikame edilebilir işler değil, tam zamanlı ve güvenceli işler yaratacağız. Kayıt dışı istihdamla mücadele edeceğiz.

• İstihdam politikalarını geleneksel iş bölümünü dönüştürecek şekilde oluşturacağız: Herkes dilediği işte çalışacak, “kadın işi”, “erkek işi” ayrımı olmayacak. İş garantili meslek eğitim programları yaygınlaştırılacak ve iş olanaklarının geleneksel cinsiyet rollerini yeniden üretmesinden kaçınılacak.

Özellikle şiddet mağduru kadınlara iş garantili meslek kursları verilerek ekonomik olarak güçlenmesi sağlanacak.

• Sosyal devletin sorumluluğunda olan bakım yükünü kadının üzerinden alacağız: Kreşler, yaşlı bakım evleri, kadın danışma merkezleri, engelli evleri, mola merkezleri, otizm merkezleri, Alzheimer merkezleri gibi olanakların sayısı ve erişilebilirliği artacak.

• Kadının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağız: Sağlık merkezlerinde kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, kadın hastalıkları konularında düzenli aralıklarla eğitimler vereceğiz. Koruyucu-önleyici sağlık hizmetlerini geliştirilecek ve yaygınlaştıracağız.

• Engelli kadın ve çocuklara sağlık hizmetlerini ücretsiz, ihtiyaç halinde yerinde vereceğiz.

• Kadın emeğinin sömürüsü ile mücadele edeceğiz.

• Kadınların bilimde, kültürde, sanatta ve sporda etkin olmasını sağlamak için teşvik politikaları uygulayacağız: İlham veren başarılı kadınları ön plana çıkaracağız.

• “Yeni Başlangıçlar Fonu” kuracağız: Boşanma sonrası, ihtiyaç duyarak başvuran her kadına ev kurma desteği vereceğiz. Bunu Aile Destekleri Sigortası kapsamında gerçekleştireceğiz.

• Kadın cinayetlerinin failleri için ceza indirimi, iyi hal indirimi uygulanmayacak: İlk 6 ay içerisinde kadınlara yönelik şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacak.

• Kadınların ve gençlerin kooperatif kurmalarını teşvik edeceğiz: Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında “Kooperatif Anlaşmaları” imzalayacağız.Kadınları kooperatiflerde güçlendirecek adımlar atacağız.

• Aile Destekleri Sigortası’na yönelik ödeme kadının hesabına yatacak: Bu uygulamayı ilk 6 ay içinde hayata geçireceğiz.

• ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni onaylayacağız.

• Siyasi Partiler Yasası’nı parlamentoda ve yerelde eşitliği sağlayacak şekilde değiştireceğiz.

 

ASTSUBAYLARIMIZ İÇİN YAPACAKLARIMIZ

• Göreve başlama derecelerindeki haksızlığı gidereceğiz.

• Tazminatlarıyla ilgili bir sorunu çözeceğiz: Yarbay ve daha üst rütbelerde bulunan askerlere verilen tazminatlar astsubaylara verilmiyor. Bunu da gidereceğiz.

• Ön lisans düzeyinde eğitim veren Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nu lisans düzeyine çıkaracağız.

APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN YAPACAKLARIMIZ

• Apartman görevlilerinin örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini destekleyeceğiz.

• Apartman görevlisinin yeri ruhsatta belli olacak: Ruhsatlarda apartman görevlisinin yerinin özel olarak belirlenmesini ve tanımlanmasını sağlayacağız.

• Apartman görevlisi dairelerinin standartlarını yükselteceğiz.

• Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hakkıyla ilgili sorunlarını çözeceğiz: Apartman görevlilerinin başta kıdem tazminatı olmak üzere iş güvencelerinin önündeki engelleri kaldıracağız.

 

EMEKLİLERİMİZİ İNSANCA YAŞAYABİLECEK BİR ÜCRETE KAVUŞTURACAĞIZ

• En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine yükselteceğiz.

• Emekli ikramiyelerini asgari ücret seviyesine getireceğiz.

• Emekli aylığı bağlama oranlarını eski düzeye çekeceğiz ve güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız.

• Emeklilikte İntibak Yasası’nı çıkaracağız. Katsayı ve gösterge sistemini yeniden düzenleyeceğiz.

• Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki uçuruma son vereceğiz.

• Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödediği katılım payını almayacağız.

• Emeklilerin sendikal hakları önündeki engelleri kaldıracağız.

• Emeklilere toplu pazarlık hakkı tanıyacağız.

• Mezarda emeklilik uygulamasına son vereceğiz. Emeklilik yaş şartını ülke şartlarını da göz önüne alarak yeniden düzenleyeceğiz.

• Emekli olmak için 2008 sonrası yükseltilen prim gün şartı sayısını makul bir düzeye çekeceğiz.

• Dul ve yetim aylıklarını da asgari ücrete paralel olarak arttıracağız.

ÇİFÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE GELİYORUZ

• Küçük aile çiftçilerine örnek projeler yaparak, hibe destekleri ile gelirini artıracağız.

• Kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek alternatif gelir kaynakları yaratacağız.

• Çiftçilerimizi eğitim ve yayım çalışmaları yapacağız.

• Tarımsal Kooperatif ve Birlikleri bölgesel üretim planına göre yeniden etkin hale getireceğiz. Çiftçimizin örgütlü bir yapı altında birleşmesini sağlayacağız.

• Mevsimlik tarım işçileri için insanca yaşam alanları oluşturacak, “Mevsimsel Yaşam Alanları” projesini en geç 2 yıl içinde hayata geçireceğiz.

• Mevsimlik tarım işçilerini kayıt sistemi ile takibini oluşturacağız.

• Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklarla üreterek maliyetin düşürülmesini sağlayacak dijital ve teknolojik araştırmaları destekleyeceğiz.

• Tarımsal üretim bilgi paylaşım veri ağı kuracağız.

• Üretenin, işleyenin hakkının korunması için üretici birlikleri ve kooperatifler üzerinden yapılacak sözleşmeli üretimi destekleyeceğiz. Sözleşmelerde Tarım Bakanlığı ve Ziraat Odası sözleşmenin paydaşı olacak.

• Köylerimizde teknolojik alt yapı kurulumFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DÜNYA Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
YAZARLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI